Tag

budowa
blue flag on pole near building during daytime
Wrzesień 2017 r. – po raz kolejny składamy wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie.Decyzją z końca października 2017 r.- nasz projekt został dostrzeżony przez Zarząd Województwa Opolskiego z Panem Marszałkiem Andrzejem Buła na czele – otrzymaliśmy dofinansowanie!
Przedstawiamy Państwu projekt domu przy ul. Jagiellonów. Stowarzyszenie będzie pisać wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie remontu domu na Jagiellonów – potrzebny jest kosztorys wyposażenia i sprzętu. Prosimy więc o przysyłanie drogą mailową do 10.11.2016r. na adres: stowarzyszenie1.opole@gmail.com wszelkich propozycji, podpowiedzi, gotowych rozwiązań. Chodzi o meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, narzędzia np. ogrodnicze. Może...
Nadal remontujemy!!! Potrzeba jeszcze dużo pracy, czasu i pieniędzy, aby miejsce na zdjęciach poniżej, mogło się stać Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Zespołem Downa. Wiele już zrobiono, wiele jeszcze zrobić trzeba. Nie zniechęcamy się jednak i wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i dobrej woli naszych przyjaciół, znajdą się środki finansowe na remont naszej nowej siedziby....
white and red wooden house miniature on brown table
Pod koniec 2015 r. ogromnym staraniem dziadka naszej Emilki – Urząd Miasta Opola po głosowaniu na Radzie Miasta -postanowił sprzedać nam dom z 99,9% bonifikatą. Po wpłaceniu ustalonej kwoty i podpisaniu aktu notarialnego budek stał się własnością stowarzyszenia. Zbieramy fundusze na dalszy remont.
1 2 3 4 5