Tag

PFRON
woman and man holding hands
Ogłoszenie o projekcie – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj) lub PDF (kliknij tutaj) Poszukujemy terapeuty (psychologa): Stowarzyszenie TRISO poszukuje terapeuty do sporządzenia diagnozy psychologicznej i zorganizowania spotkań monitorujących. Ogłoszenie ofertowe (MS Word, PDF)Formularz ofertowy (MS Word, PDF)Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (MS Word, PDF)Oświadczenie o niekaralności (MS Word, PDF) Dla beneficjentów: Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO do zgłaszania chęci uczestnictwa...
Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO do zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w ramach projektu „Klucz do przyszłości”. Ogłoszenie o naborze – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj) lub PDF (kliknij tutaj)Formular zgłoszeniowy – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj) lub PDF (kliknij tutaj)Wypełniony formularz należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia (aktualne godziny pracy dostępne w dziale Kontakt – kliknij tutaj)
Stowarzyszenie TRISO poszukuje terapeutów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Klucz do przyszłości” (więcej informacji o projekcie). Poniżej dostępne pliki z ogłoszeniami oraz wymagane dokumenty (aby pobrać należy kliknąć w link w nawiasie obok nazwy dokumentu – do wyboru jako plik Microsoft Word lub PDF). Indywidualna terapia psychologiczna Ogłoszenie ofertowe (MS Word, PDF)Wzór umowy (MS Word, PDF)Formularz ofertowy...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 19.04.2021 – 31.03.2022 Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług asystencji osobistej dla zakwalifikowanych doprojektu beneficjentów, w zakres których wchodzi: pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnegofunkcjonowania (samoobsługa), komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania sięw różnych rolach społecznych;wsparcie w spędzaniu czasu wolnego i otwieranie na nowe formy spędzania czasu (np. wyjścia naimprezy kulturalne,...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018 Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności....
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2021-31.03.2023 Realizowany projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparciaterapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) iskierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osobydorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczeniao niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.03.2021 Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności...