Tag

fundusze europejskie
Wartość projektu: Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia przez aktywizację i integrację spoteczną oraz gospodarczą części obszaru Nowej Wsi Królewskiej w Opolu, integracja społeczna dzieci i młodzieży z Trisomią 21, ich rodzin i opiekunów oraz lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego Więcej o Centrum Zobacz postęp budowy