Projekty finansowane lub dofinansowane z PFRON, budżetu państwa lub Unii Europejskiej

2024 rok

‎Krok do samodzielnościindywidualne i grupowe działania rehabilitacyjne rozwijające samodzielność osób niepełnosprawnych z trisomią 21 – PFRON

Zgrany tandemasystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 – PFRON

2023 rok

2022 rok

2021 rok