Projekty finansowane lub dofinansowane z PFRON, budżetu państwa lub Unii Europejskiej

Za nami już drugie w tym roku szkolnym zajęcia muzyczne śpiewu, rytmiki i tańca.

Ale było wesoło i fajnie! Śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy, tańczyliśmy. Tydzień temu była z nami Pani Bożenka z całą skrzynką przepysznych pączków. Było ich tak dużo, że wystarczyło jeszcze na sobotę, dla Panów na budowie. Bardzo dziękujemy! Cieszymy się ogromnie z Pani odwiedzin i gorąco zapraszamy na kolejne nasze zajęcia.

Na drugie zajęcia przyjechała aż z Kłobucka Pani Iza z Kamilkiem. Po zajęciach z Panią Anią i Panią Jolą – tańcom i zabawom nie było końca. Gdyby nie autobusy, na które trzeba było zdążyć, to te zajęcia trwałyby chyba do północy. Tak nam ze sobą dobrze, tak nam było wesoło, że żal było kończyć i wracać do domu.

Na szczęście dla nas czas tak szybko biegnie, że ani się obejrzymy, a już znowu piątek będzie, no i zajęcia, oczywiście 😉 Zapraszamy gorąco także wolontariuszy! Zaczynamy o 16.30.

PS. Dla tych, którzy nie wiedzą kim jest Pani Bożenka, to uprzejmie informujemy, że Pani Bożena to najwspanialszy na świecie Dyrektor Domów Seniorów w Jarnołtówku i Małych Borkach, gdzie nasza młodzież przebywała w ramach Opieki Wytchnieniowej. Wrócili przeszczęśliwi i bardzo zadowoleni, z radością i tęsknotą wspominając miłe dni pobytu w obu ośrodkach. Zresztą sami zobaczcie, jak bardzo pokochali Panią Bożenkę. Nieśmiało marzą już o zimowym wyjeździe do Jarnołtówka…

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018

Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W projekcie dobrano różnorodne formy zajęć rehabilitacyjnych, które stymulują rozwój osób z trisomią 21 i stwarzają możliwość polepszenia zaburzonej sfery ruchowej, motorycznej, sensorycznej, jak też intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, co w konsekwencji prowadzi do lepszego ogólnego ich rozwoju i osiągnięcia samodzielności w możliwym do zrealizowania zakresie.

Wartość projektu:
Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia przez aktywizację i integrację spoteczną oraz gospodarczą części obszaru Nowej Wsi Królewskiej w Opolu, integracja społeczna dzieci i młodzieży z Trisomią 21, ich rodzin i opiekunów oraz lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego

1 2