Projekty finansowane lub dofinansowane z PFRON, budżetu państwa lub Unii Europejskiej

28 października zakończyliśmy projekt pn.: ” „Warsztaty doskonalące samodzielność niepełnosprawnych młodych dorosłych z Trisomią 21”. W tym roku 2-tygodniowe warsztaty odbyły się w lipcu w nadmorskiej miejscowości Stegna. Partnerem projektu jest Fundacji PZU, za co gorąco dziękujemy! Dzięki Dotacji nasza młodzież mogła spędzić 2 tygodnie wakacji w pięknej miejscowości nad polskim morzem. Był to czas nie tylko odpoczynku, opalania się i kąpania ale także wielu wycieczek. Byli w Gdańsku i Sopocie, w Gdyni i Malborku. Płynęli statkiem po kanale Elbląskim, zwiedzili Katedrę w Oliwie, byli w Palmiarni w Gdyni i na molo w Sopocie. Pływali w basenie i podziwiali wielkie ryby w Oceanarium. Był dzień sportu i zabaw, pogodny wieczór „Mam talent” , warsztaty plastyczne, tworzenie korali i tańce z szarfami. Spacerowali brzegiem morza, opalali na plaży i kąpali w wodzie. No i oczywiście na małe „co nieco” też czasu wystarczyło 🙂 . Słowem: Szkoda, że te dwa tygodnie tak szybko minęły. Całe szczęście jednak, że czas tak szybko pędzi, więc już niedługo kolejne wakacje i kolejne letnie warsztaty.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Fundacji PZU- Partnerowi projektu.

Zapraszamy do fotograficznych, trochę pomieszanych 🙂 , wspomnień.

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 od dnia 23.05.2022 realizuje projekt pn.: „Pomocna dłoń 2” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 przy współfinansowaniu ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2022 do 31.03.2023 i uczestniczy w nim 10 beneficjentów, w tym 4 beneficjentów – osoby dorosłe oraz 6-ciu beneficjentów – dzieci i młodzież z Trisomią 21 z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego.

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu odbyła się w m-cu Maju 2022 poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Wnioskodawcy – Stowarzyszenia TRISO (jak również na facebooku) o naborze beneficjentów ostatecznych do projektu oraz poprzez bezpośrednią informację na zebraniu rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych z trisomią 21. W m-cu Maju dokonano również wyboru 10 asystentów osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu, z którymi zawarto umowy zlecenie na realizację godzin asystenckich w średniomiesięcznym wymiarze 35 godzin. Każdy z asystentów został przydzielony do konkretnego beneficjenta, biorąc pod uwagę jego cechy, predyspozycje, dyspozycyjność itp.

Z uwagi na późniejsze rozpoczęcie projektu pierwsze spotkania asystentów z beneficjentami rozpoczęła się z dniem 23.05.2022.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności społecznych, aktywności i zaradności oraz rozwinięcie samoobsługi – celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21. Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie asystenci będą podejmować różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu rozwinięcie zainteresowań, hobby, umiejętności wykonywania codziennych czynności i załatwiania codziennych spraw, co będzie prowadziło do przygotowania beneficjentów do przyszłości, do zwiększenia ich samodzielności.

Wsparcie asystenta ma przyczynić się do osiągnięcia przez beneficjentów ostatecznych konkretnych celów szczegółowych, takich jak:

 1. zwiększenie zakresu samodzielnego funkcjonowania w szeroko pojętym życiu codziennym
  (samoobsługa),
 2. umożliwienie samodzielnego przemieszczania się i korzystania z placówek rehabilitacyjnych,
  usługowych oraz użyteczności publicznej,
 3. rozwinięcie umiejętności i chęci komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem
  indywidualnych narzędzi komunikacyjnych,
 4. rozwinięcie umiejętności ciekawego i twórczego organizowania i spędzania czasu wolnego,
 5. rozwijanie zainteresowań i nowych umiejętności,
 6. umożliwienie prowadzenia życia towarzyskiego,
 7. przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 8. podporządkowanie się do ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych.

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) w ramach projektu będą miały charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i możliwości.

Koordynatorem projektu jest pani Mariola Kozów, nr telefonu: 733-942-982.

Z ogromną radością informujemy, że złożony do ROPS wniosek o dofinansowanie pn. : „Aktywizująco społecznie warsztaty międzypokoleniowe” – został rozpatrzony pozytywnie i uzyskaliśmy wnioskowane dofinansowanie. Warsztaty będą w całości finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON i odbędą się jesienią br w Domu Seniora w Jarnołtówku. W warsztatach weźmie udział 10 osób, młodzieży z trisomią 21 ze Stowarzyszenia oraz seniorzy – pensjonariusze Rezydencji dla seniorów ” Złote Borki” w Jarnołtówku.

Zgłoszenia chętnych na warsztaty przyjmowane są do dnia 30.08.2022r. drogą elektroniczną: kontakt@triso.eu lub sms pod nr tel. 500 611 595. O zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie data zgłoszenia oraz zaangażowanie rodzica w życie Stowarzyszenia.

https://www.facebook.com/opolskie https://www.facebook.com/profile.php?id=100057813393416

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 ogłasza nabór beneficjentów ostatecznych do projektu pn.: „Pomocna dłoń 2″ – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie: 25.05.2022 – 31.03.2023 r. Skierowany jest do 10 osób niepełnosprawnych z trisomią 21 – z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością sprzężoną (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego. Zgodnie z założeniami projektu, przewiduje się nabór 6-ciu beneficjentów pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) i 4 beneficjentów – dzieci i młodzież.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju aktywności, sprawności i zaradności celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych z Trisomią 21.
Przewiduje on zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) będzie miała charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i priorytety w zakresie wsparcia.
Wsparcie asystenta ma umożliwić beneficjentom zwiększenie indywidualnej aktywności i zaradności, rozwój umiejętności samoobsługi, rozwój umiejętności społecznych i polepszenie komunikacji ze światem zewnętrznym, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych z trisomią 21.

Koordynatorem projektu jest pani Mariola Kozów, nr telefonu: 733942982.

1 2 3 4