Category

Projekty finansowane
five women dancing top of gray stage
Za nami już drugie w tym roku szkolnym zajęcia muzyczne śpiewu, rytmiki i tańca. Ale było wesoło i fajnie! Śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy, tańczyliśmy. Tydzień temu była z nami Pani Bożenka z całą skrzynką przepysznych pączków. Było ich tak dużo, że wystarczyło jeszcze na sobotę, dla Panów na budowie. Bardzo dziękujemy! Cieszymy się ogromnie z Pani odwiedzin...
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Uprzejmie informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21od dnia 01.04.2021 realizuje dwuletni projekt pn.: „ Klucz do przyszłości” – wieloprofilowe działaniaterapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na lepsze życie i zwiększeniesamodzielności. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON...
Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 od dnia 01.04.2021 realizuje projekt pn.: „Pomocna dłoń” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 przy współfinansowaniu ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające...
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018 Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności....
Wartość projektu: Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia przez aktywizację i integrację spoteczną oraz gospodarczą części obszaru Nowej Wsi Królewskiej w Opolu, integracja społeczna dzieci i młodzieży z Trisomią 21, ich rodzin i opiekunów oraz lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego Więcej o Centrum Zobacz postęp budowy
Wartość dofinansowania: Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.03.2021 Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności...