Category

Bez kategorii
2023 rok W drodze po samodzielność – wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijające samodzielność osób z trisomią 21 – PFRON – ogłoszenia ofertowe -działania terapeutyczne Zgrany duet – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 PFRON Wyjazdowe warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną aktywizujące je społecznie – ROPS Aktywni u siebie –...
Informujemy, że komisja konkursowa Stowarzyszenia pozytywnie zaopiniowała ofertę firmy DPC Audit Partner Sp. z o.o. z Opola na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków PFRON pt. „Klucz do przyszłości” – wieloprofilowe działania terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na i lepsze życie i zwiększenie samodzielności.