Category

Komunikaty
person piling blocks
Uwaga rodzice, można już zapisywać dzieci na zajęcia indywidualne i grupowe w nowym projekcie PFRON, realizowanym od kwietnia br. Listy zakwalifikowanych do terapii mają poszczególni terapeuci. Osoby, które odbyły konsultacje z Panią Prezes i złożyły komplet stosownych dokumentów – prosimy więc o bezpośredni kontakt ze swoimi terapeutami. Jednocześnie informujemy, że z przyczyn obiektywnych – nie...
person in red nike sneakers
Stowarzyszenie TRISO poszukuje terapeutów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Krok do samodzielności” (więcej informacji o projekcie). Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie terapii: w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON „ Krok do samodzielności” — wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijające samodzielność osób z trisomią 21 w okresie od 2024-04-01 do 2025-03-31. Konkurs ofert...
Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO oraz inne osoby z Trisomią 21 do zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w ramach projektu „Krok do samodzielności ”. Ogłoszenie o naborze – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj)  Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj)Wypełniony formularz należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia (aktualne godziny pracy dostępne w dziale Kontakt – kliknij...
Poszukujemy terapeuty (psychologa): Stowarzyszenie TRISO poszukuje psychologa/terapeuty do sporządzenia diagnozy psychologicznej i zorganizowania spotkań monitorujących. Ogłoszenie ofertowe (MS Word ) Formularz ofertowy (MS Word )  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (MS Word) Oświadczenie o niekaralności (MS Word) Dla asystentów: Zachęcamy do zgłaszania ofert podjęcia (płatnej) asystentury w ramach projektu. Ogłoszenie ofertowe (MS Word) Formularz...
Informujemy, że komisja konkursowa Stowarzyszenia TRISO pozytywnie zaopiniowała ofertę firmy DPC Audit Partner Sp. z o.o. z Opola na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków PFRON pt. „W drodze po samodzielność” wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijające samodzielność osób z trisomią 21. Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do współpracy.
23 lutego mija dokładnie 25 lat od pierwszego, organizacyjnego zebrania naszego Stowarzyszenia. Przez te 25 lat wiele się działo, wiele zmieniło. Zmieniły się czasy, możliwości rehabilitacji, spotkań, zdobywania wiedzy. Z okazji 25 lecia – rozpoczynamy INDYWIDUALNE KONSULTACJE. Chcemy poznać Wasze propozycje, oczekiwania. W jakim kierunku powinna rozwijać się działalność Stowarzyszenie? Co jest najważniejsze? Na czym...
Szanowni Państwo, od 15 lutego można już składać roczne deklaracje PIT za 2023r. Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie swojego 1,5 % podatku dla naszego Stowarzyszenia. Nasz nr KRS to: 00 000 72 761 , który bardzo prosimy wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania PIT. Wpłacając 1,5 % podatku na nasze Stowarzyszenie wspieracie Państwo ponad...
person using pencil
Zwróciła się do nas pani Klaudia, studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z prośbą o wypełnienie ankiety/ badania do pracy magisterskiej na temat dobrostanu psychicznego dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykonanie badania zajmuje około 15 minut, jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a jego wyniki posłużą wyłącznie celom badawczym. Zachęcamy dorosłe rodzeństwo...
Highway leading to the Mojave
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „W drodze po samodzielność” wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijającesamodzielność osób z trisomią 21, współfinansowanego ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanymdalej „PFRON”. Poniżej dostępne dokumenty: Ogłoszenie ofertowe zawierający szczegółowe informacje nt. audytu Oświadczenie o bezstronności...
empty chairs in theater
W najbliższy czwartek, tj. 9 listopada w budynku Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21 w Opolu, przy ul. Jagiellonów 53 – o godzinie 17.00 (pierwszy termin o godzinie 16.30) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia TRISO. Serdecznie zapraszamy!
1 2 3 20