Zatrudnimy terapeutów, projekt „Krok do samodzielności” rok 2024/2025

Stowarzyszenie TRISO poszukuje terapeutów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Krok do samodzielności” (więcej informacji o projekcie).

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie terapii:

 • w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON „ Krok do samodzielności” — wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijające samodzielność osób z trisomią 21
 • w okresie od 2024-04-01 do 2025-03-31.

Konkurs ofert dotyczy terapii:

 1. integracji sensorycznej,
 2. psychologicznej,
 3. pedagogicznej,
 4. wspomagania rozwoju mowy i komunikacji – logopedycznej.

Poniżej dostępne pliki z ogłoszeniami oraz wymagane dokumenty (aby pobrać należy kliknąć w link w nawiasie obok nazwy dokumentu jako plik Microsoft Word), które do 25.03. 2024r. należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia w Opolu, ul. Jagiellonów 53 lub wysłać na adres mail: biuro@triso.eu.

Indywidualna terapia psychologiczna

 • Ogłoszenie ofertowe (MS Word)
 • Formularz ofertowy (MS Word)
 • Wzór umowy (MS Word)
 • Oświadczenie o braku powiązań (MS Word)
 • Oświadczenie o niekaralności (MS Word)
 • Wykaz osób wskazanych do prowadzenia terapii (MS Word)

Indywidualna terapia pedagogiczna

 • Ogłoszenie ofertowe (MS Word)
 • Formularz ofertowy (MS Word)
 • Wzór umowy (MS Word)
 • Oświadczenie o braku powiązań (MS Word)
 • Oświadczenie o niekaralności (MS Word)
 • Wykaz osób wskazanych do prowadzenia terapii (MS Word)

Indywidualna terapia logopedyczna –

 • Ogłoszenie ofertowe (MS Word)
 • Formularz ofertowy (MS Word)
 • Wzór umowy (MS Word)
 • Oświadczenie o braku powiązań (MS Word)
 • Oświadczenie o niekaralności (MS Word)
 • Wykaz osób wskazanych do prowadzenia terapii (MS Word)

Indywidualna terapia integracji sensorycznej SI –

 • Ogłoszenie ofertowe (MS Word)
 • Formularz ofertowy (MS Word)
 • Wzór umowy (MS Word)
 • Oświadczenie o braku powiązań (MS Word)
 • Oświadczenie o niekaralności (MS Word)
 • Wykaz osób wskazanych do prowadzenia terapii (MS Word)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Stowarzyszenie TRISO zastrzega możliwość unieważnienia naboru w przypadku nieotrzymania środków finansowanych z PFRON.

Podobne posty

Twoja opinia