Wpisy z dnia

7 lutego, 2024
person using pencil
Zwróciła się do nas pani Klaudia, studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z prośbą o wypełnienie ankiety/ badania do pracy magisterskiej na temat dobrostanu psychicznego dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykonanie badania zajmuje około 15 minut, jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a jego wyniki posłużą wyłącznie celom badawczym. Zachęcamy dorosłe rodzeństwo...