Wpisy z dnia

4 marca, 2024
Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO oraz inne osoby z Trisomią 21 do zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w ramach projektu „Krok do samodzielności ”. Ogłoszenie o naborze – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj)  Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik Microsoft Word (kliknij tutaj)Wypełniony formularz należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia (aktualne godziny pracy dostępne w dziale Kontakt – kliknij...
Poszukujemy terapeuty (psychologa): Stowarzyszenie TRISO poszukuje psychologa/terapeuty do sporządzenia diagnozy psychologicznej i zorganizowania spotkań monitorujących. Ogłoszenie ofertowe (MS Word ) Formularz ofertowy (MS Word )  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (MS Word) Oświadczenie o niekaralności (MS Word) Dla asystentów: Zachęcamy do zgłaszania ofert podjęcia (płatnej) asystentury w ramach projektu. Ogłoszenie ofertowe (MS Word) Formularz...