Zwróciła się do nas pani Klaudia, studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z prośbą o wypełnienie ankiety/ badania do pracy magisterskiej na temat dobrostanu psychicznego dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykonanie badania zajmuje około 15 minut, jest w pełni anonimowe i dobrowolne, a jego wyniki posłużą wyłącznie celom badawczym.

Zachęcamy dorosłe rodzeństwo naszych dzieci i dorosłych z trisomią 21 do wypełnienia ankiety/badania.

Link do badania: https://el.us.edu.pl/badania/index.php/197335?lang=pl

Po zakończeniu badania – p. Klaudia udostępni stowarzyszeniu wyniki, z którymi będzie można się zapoznać w biurze stowarzyszenia.

W imieniu p. Klaudii- serdecznie dziękujemy!

P.S. Jeśli to możliwe, prosimy o przekazanie linku do osób, które znacie – sióstr i braci osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podobne posty

Twoja opinia