Nabór do projektu asystencji osobistej „Zgrany tandem”

Poszukujemy terapeuty (psychologa):

Stowarzyszenie TRISO poszukuje psychologa/terapeuty do sporządzenia diagnozy psychologicznej i zorganizowania spotkań monitorujących.

  • Ogłoszenie ofertowe (MS Word )
  • Formularz ofertowy (MS Word
  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (MS Word)
  • Oświadczenie o niekaralności (MS Word)

Dla asystentów:

Zachęcamy do zgłaszania ofert podjęcia (płatnej) asystentury w ramach projektu.

Dla beneficjentów:

Zapraszamy członków Stowarzyszenia TRISO i inne osoby z trisomią 21 do zgłaszania chęci uczestnictwa projekcie.

Wypełniony formularz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2024r. po wcześniejszej rozmowie rekrutacyjnej z p. Prezes. Na rozmowę konsultacyjną (telefoniczną lub osobistą) można umówić się dzwoniąc do p. Roksany pod nr tel. 884 088 902.

Stowarzyszenie TRISO zastrzega możliwość unieważnienia naboru w przypadku nieotrzymania środków finansowanych z PFRON.

Man and woman riding eco-friendly tandem bicycle. Young couple walking, enjoying sports, travelling.

Podobne posty

Twoja opinia