„Pomocna dłoń 2” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21

Informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 ogłasza nabór beneficjentów ostatecznych do projektu pn.: „Pomocna dłoń 2″ – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie: 25.05.2022 – 31.03.2023 r. Skierowany jest do 10 osób niepełnosprawnych z trisomią 21 – z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością sprzężoną (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) z terenu województwa opolskiego. Zgodnie z założeniami projektu, przewiduje się nabór 6-ciu beneficjentów pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) i 4 beneficjentów – dzieci i młodzież.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju aktywności, sprawności i zaradności celem przygotowania i wspomagania niezależnego życia osób niepełnosprawnych z Trisomią 21.
Przewiduje on zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej. Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) będzie miała charakter zindywidualizowany, uwzględniający wiek beneficjenta, sytuację rodzinną, stopień niepełnosprawności oraz indywidualne potrzeby i priorytety w zakresie wsparcia.
Wsparcie asystenta ma umożliwić beneficjentom zwiększenie indywidualnej aktywności i zaradności, rozwój umiejętności samoobsługi, rozwój umiejętności społecznych i polepszenie komunikacji ze światem zewnętrznym, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych z trisomią 21.

Koordynatorem projektu jest pani Mariola Kozów, nr telefonu: 733942982.

Podobne posty

Twoja opinia