Nabór uczestników (beneficjentów) do projektu „Klucz do przyszłości”