„Razem w tandemie – asystencja osobista wsparciem osoby niepełnosprawnej intelektualnie z Trisomią 21”

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z trisomią 21). Zgodnie z celami projektu, na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów Działania (IPD), w trakcie realizacji projektu, asystenci podejmują różnorodne zindywidualizowane działania mające na celu zwiększenie aktywności własnej beneficjentów, w tym działania zmierzające do rozwoju zainteresowań, umiejętności, zaradności, które będą prowadziły do usamodzielnienia się ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w przyszłości w życiu dorosłym.

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

1 Komentarz

Twoja opinia