„Krok do samodzielności poprzez aktywną i kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych z Trisomią 21”

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018

Projekt dotyczy kompleksowej, aktywnej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W projekcie dobrano różnorodne formy zajęć rehabilitacyjnych, które stymulują rozwój osób z trisomią 21 i stwarzają możliwość polepszenia zaburzonej sfery ruchowej, motorycznej, sensorycznej, jak też intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, co w konsekwencji prowadzi do lepszego ogólnego ich rozwoju i osiągnięcia samodzielności w możliwym do zrealizowania zakresie.

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia