Ogłoszenie ofertowe – audyt

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „W drodze po samodzielność” wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijające
samodzielność osób z trisomią 21, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym
dalej „PFRON”.

Poniżej dostępne dokumenty:

  1. Ogłoszenie ofertowe zawierający szczegółowe informacje nt. audytu
  2. Oświadczenie o bezstronności

Oferty należy przesłać na adres mailowy: biuro@triso.eu lub złożyć w formie pisemnej do biura Stowarzyszenia TRISO znajdującego się w Opolu, przy ul. Jagiellonów 53 – w terminie do dnia 26.02.2024 r. do godziny 15:00.

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia