Wpisy z dnia

15 stycznia, 2024
Highway leading to the Mojave
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „W drodze po samodzielność” wieloprofilowe indywidualne i grupowe działania terapeutyczne rozwijającesamodzielność osób z trisomią 21, współfinansowanego ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwanymdalej „PFRON”. Poniżej dostępne dokumenty: Ogłoszenie ofertowe zawierający szczegółowe informacje nt. audytu Oświadczenie o bezstronności...