Ogłoszenie ofertowe – audyt

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Klucz do przyszłości” – wieloprofilowe działania terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na i lepsze życie i zwiększenie samodzielności.

Poniżej dostępne dokumenty:

  1. Ogłoszenie ofertowe zawierający szczegółowe informacje nt. autydu
  2. Oświadczenie o bezstronności

Oferty należy przesłać na adres mailowy: pfron@triso.eu lub złożyć w formie pisemnej do biura Stowarzyszenia TRISO znajdującego się w Opolu, przy ul. 1 Maja 9, pokój 93 – w terminie do dnia 12.03.2023 do godziny 15:00.

Podobne posty

Twoja opinia