Walne Zgromadzenie -6.09. godz. 17.00

Szanowni Państwo!

Zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia TRISO. Zebranie odbędzie się we wtorek, 6 września o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Opole przy ul. Damrota1.

Program Zebrania:

 1. Przywitanie
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 7. Przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, w tym bilansu i rachunku zysków i strat.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za sprawowanie funkcji w roku 2021.
 12. Przedstawienie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w roku 2022/23.
 13. Sprawy organizacyjne – kalendarz imprez i spotkań. Remont domu, 1%.
 14. Wolne wnioski i uwagi.
 15. Zamknięcie obrad.

Podobne posty

Twoja opinia