Wdrożenie cyfrowej infrastruktury Stowarzyszenia w oparciu o technologię samodzielnego serwera

Zadanie publiczne finansowane ze środków Województwa Opolskiego.

Uprzejmie informujemy, iż TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21
w grudniu 2021 zrealizowało projekt pn.: „Wdrożenie cyfrowej infrastruktury Stowarzyszenia w oparciu o technologię samodzielnego serwera”. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa opolskiego – III edycja, zgodnie z Umową nr BDO.614.27.59.2021.

Wartość projektu: 5 000 zł

Projekt umożliwił wyposażenie Stowarzyszenia w samodzielny serwer pozwalający na integrację z dotychczas wykorzystywaną infrastrukturą cyfrową (komputery, drukarki, skaner), m.in. do prowadzenia bieżącej dokumentacji stowarzyszenia oraz prowadzenia własnego portalu internetowego. Zadanie wykonane zostało w ramach nieodpłatnej działalności stowarzyszenia.
Własny serwer Stowarzyszenia pomaga w realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

  • będąc działaniem ukierunkowanym na profesjonalizację oraz rozwój Podmiotu, czyli Stowarzyszenia TRISO
  • spajając infrastrukturę stale rozwijającego się Stowarzyszenia
  • usprawniając organizację i ujednolicenie dokumentów Stowarzyszenia
  • dzięki implementacji system kontroli wersji dokumentów Stowarzyszenia

Bardzo dziękujemy za dofinansowanie zadania, zrozumienie i pomoc. Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenie może działać lepiej, sprawniej, bezpieczniej.

Twoja opinia