„Klucz do przyszłości” – wieloprofilowe działania terapeutyczne na rzecz osób niepełnosprawnych z trisomią 21 szansą na lepsze życie i zwiększenie samodzielności

Całkowita wartość projektu: 627 376,50 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON: 595 376,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2021-31.03.2023

Realizowany projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia
terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z trisomią 21 (zespołem Downa) i
skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby
dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i wyrażenie zgody na udostępnienie danych
osobowych do PFRON. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które aktualnie są uczestnikami
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ), którego działania dofinansowane są ze środków PFRON.
Ponadto uczestnikami projektu nie mogą być osoby niepełnosprawne, które korzystają równocześnie
z tej samej formy wsparcia w ramach innego projektu (dofinansowanego ze środków PFRON) – jeżeli
realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.
Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji
poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie, co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Related Posts

Leave a Reply