„Pomocna dłoń” – asystencja osobista wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 19.04.2021 – 31.03.2022

Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług asystencji osobistej dla zakwalifikowanych do
projektu beneficjentów, w zakres których wchodzi:

 1. pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego
  funkcjonowania (samoobsługa), komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się
  w różnych rolach społecznych;
 2. wsparcie w spędzaniu czasu wolnego i otwieranie na nowe formy spędzania czasu (np. wyjścia na
  imprezy kulturalne, imprezy sportowe);
 3. towarzyszenie i zachęcanie do codziennych aktywności (zakupy, spacer, przejażdżka rowerowa,
  plac zabaw itp.);
 4. wspieranie, motywowanie i towarzyszenie w podejmowaniu aktywności w domu i poza domem,
  kształtowanie umiejętności społecznego zachowania – w tym nawiązywania interpersonalnych
  więzi;
 5. rozwijanie orientacji czasowej i przestrzennej poprzez pomoc asystenta w poruszaniu się po
  mieście, w korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do domu, szkoły, na
  zajęcia pozalekcyjne, sportowe, do miejsc użyteczności publicznej (np. poczta, bank itp.);
 6. umożliwienie życia towarzyskiego – udział w spotkaniach z przyjaciółmi, grupą rówieśniczą (min.
  w kawiarni, restauracji, na festynie itp.);
 7. kształtowanie nawyków radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;
 8. prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej.

Related Posts

Leave a Reply