„Komunikacja, Aktywność i Sprawność – drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych z Trisomią 21”

Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu: 01.04.2018-31.03.2021

Projekt dotyczy kompleksowego, aktywnego i systematycznego wsparcia terapeutycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie z Trisomią 21 (zespołem Downa) i skierowany jest do osób w różnym przedziale wiekowym, począwszy od niemowląt, aż po osoby dorosłe (powyżej 18 lat). Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia