Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21 w Opolu, przy ul. Jagiellonów 53

Wartość projektu:
Wartość dofinansowania: 
Okres realizacji projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia przez aktywizację i integrację spoteczną oraz gospodarczą części obszaru Nowej Wsi Królewskiej w Opolu, integracja społeczna dzieci i młodzieży z Trisomią 21, ich rodzin i opiekunów oraz lokalnej społeczności obszaru rewitalizowanego

Poprzedni postNastępny post

Twoja opinia