Day

7 sierpnia, 2021
woman in gold dress holding sword figurine
Fundacja Adwokatury Opolskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego w ramach zadania publicznego finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z poradnictwa prawnego kontaktując się telefonicznie lub mailowo z członkami Izby Adwokackiej w Opolu, którzy współpracują z Fundacją w...