INFORMACJA DLA WAS!

Nasze Stowarzyszenie w tym roku realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

· od 01.01.2018 do 31.03.2019 "Razem w tandemie – asystencja osobista wsparciem osoby niepełnosprawnej intelektualnie z Trisomią 21"

· od 01.04.2018 do 31.03.2021 "Komunikacja, Aktywność i Sprawność – drogą do samodzielności osób z Trisomią 21"

Wiemy, że chętnie Państwo uczestniczą w ww. projektach i dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Służą one przede wszystkim naszym dzieciom w rozwoju, usamodzielnieniu i przygotowaniu się do dorosłego życia, ale także nam rodzicom i opiekunom.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektów w załącznikach lub zaglądając na naszą stronę http://www.ospdzd.com/dzialalnosc/projekty

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia