Szerzej o Kampanii
"What I bring to my community"
#whatibringtomycommunity #WDZSD2018 #calltoaction

Wszyscy ludzie z zespołem Downa powinni mieć możliwość przyczynienia się do budowania społeczności i wartościowego życia, na równi z innymi członkami społeczeństwa.
Osoby z zespołem Downa mogą dać społeczeństwu bardzo wiele, gdziekolwiek mieszkają, na całym świecie, pod warunkiem, że mają taką możliwość!
No właśnie…wielu z nich takiej możliwości nie otrzymuje.

W 21 marca 2018 – Światowym Dniu Zespołu Downa, Down Syndrome International zachęca KAŻDĄ osobę z zespołem Downa oraz pozostałe osoby, aby powiedziały światu, co mogą lub co wnoszą do swojej społeczności.
Rodzicu, terapeuto, przyjacielu- opowiedz o wartościach osoby z Trisomią 21!

Pomóż realizować główne cele i założenia kampanii:
*Wyjaśnij, w jaki sposób ludzie z zespołem Downa mogą i mają znaczący wkład w całe życie, czy to w szkołach, miejscach pracy, życiu w społeczności, życiu publicznym i politycznym, kulturze, mediach, rekreacji, wypoczynku i sporcie;
*Wypowiedz się na temat, w jaki sposób negatywne postawy i brak wiedzy na temat ich potencjału jako jednostki uniemożliwiają osobom z zespołem Downa uzyskanie możliwości wniesienia wkładu w życie społeczne
*Skontaktuj się z wybranymi przez siebie interesariuszami, w tym z nauczycielamii, pracodawcami, władzami publicznymi, mediami i szerszą społecznością, aby przekonać ich, o płynących korzyściach z umożliwienia osobom z zespołem Downa wniesienia znaczącego wkładu w życie społeczne oraz zachęć do rozpowszechnienia tego przesłania.

https://worlddownsyndromeday.org/call-to-action

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia