Day

14 lutego, 2015
Z ciekawostek… W hiszpańskich szkołach podstawowych szachy staną się przedmiotem obowiązkowym. Niektóre badania dowodzą, że gra w szachy niezwykle pozytywnie wpływa na proces terapeutyczno-rewalidacyjny osób z niepełnosprawnością intelektualną- w Hiszpanii postanowiono to wykorzystać! Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,17402142,Hiszpania_wprowadza_lekcje_szachow.html#ixzz3RixoFjdm