Wpisy z dnia

27 sierpnia, 2013
Zebranie rodziców: Najbliższe zebranie rodziców odbędzie się 4 września o godz. 17.15 w sali Konferencyjnej Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu, ul. Żeromskiego 3 (I piętro). Wcześniej, o godz. 16.30 odbędzie się zebranie Zarządu z terapeutami prowadzącymi zajęcia z dziećmi.