Wpisy z dnia

19 lipca, 2019
Choć dziś mijają dokładnie 3 miesiące, kiedy do naszego stowarzyszenia przyszli Państwa Julia i Kamil https://www.facebook.com/julia.sowa.7 z wielką górą gier i pomocy edukacyjnych dla naszych dzieci – to przecież nigdy nie jest za późno, by PODZIĘKOWAĆ ! 💖💖💖 Zatem najpiękniej, jak potrafimy: DZIĘKUJEMY Państwu Julii i Kamilowi oraz ich Znajomym i Przyjaciołom – za wszystkie...
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej, przyjaciela naszego stowarzyszenia. Niezwykle życzliwego i dobrego Człowieka. W 2017r przesłał nam zdjęcie i zapraszał na nasz Światowy Dzień Zespołu Downa na pl. Wolności. Mieliśmy wtedy z Politechniki pożyczone namioty, stoły, krzesła, byli obecni studenci i nauczyciele akademiccy. Zawsze mogliśmy liczyć na...