Wpisy z dnia

4 sierpnia, 2015
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kazdy-opieku-osoby-niepelnosprawnej-otrzyma-swiadczenie-pielegnacyjne_650430.html "Zawód opiekun" /Po zmianach zaproponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą miały wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą), żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 1 tys. zł. Wysokość świadczenia będzie zależała...
Gromkie brawa dla Polaków! http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/270258