Przyłączamy się do akcji, zachęcamy do udostępniania!
Niech pytanie do przyszłych kandydatów na najwyższy urząd Naszego kraju wciąż będzie aktualne:
/ Czy w związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw i trwającym analizowaniem uwag, a także oprotestowaniem zmian przez środowiska związane z osobami niepełnosprawnymi po objęciu urzędu zamierza Pan podpisać ww. ustawę?/

Poprzedni postNastępny post

Podobne posty

Twoja opinia