Jolanta Zeman-Czajkowska

Pedagog

O terapeucie

  • magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • technik fizjoterapii
  • dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego

Od 20 lat współpracuje z Opolskim Stowarzyszeniem  Pomocy Dzieci Zespołem Downa prowadząc z nimi naukę pływania z ćwiczeniami korekcyjnymi w wodzie. Pływanie jest dla mnie bardzo ważne. Jako ruch w wodzie stanowi doskonały przykład połączenia przyjemności z wszechstronnym usprawnianiem swojego ciała. Korzyści wynikające z pływania jest bardzo wiele:

  • umiejąc pływać i znając zasady zachowania się nad wodą, można bezpiecznie korzystać z wszelkich form wodnego wypoczynku,
  • systematycznych ruchów w wodzie usprawniania wszystkie  układy fizjologiczne naszego organizmu  regularnie pływając poprawia się wydolność organizmu, wzrasta poziom jego wytrzymałości i siły,
  • właściwości fizyczne wody hartują organizm i powodują wzrost jego odporności na zmiany temperatury i infekcję.