Jolanta Bryk-Kowalska

Pedagog

O terapeucie

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Wykształcenie wyższe magisterskie uzyskałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na kierunku nauczanie początkowe. Ukończyłam również studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki oraz w zakresie Sztuki – edukacji muzycznej i plastycznej z elementami arteterapii. Systematycznie wzbogacam swoją wiedzę i warsztat pracy poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach, m. in. „Wprowadzenie do Muzykoterapii Integralnej”, „Muzykoterapia profilaktyczna w szkole”, „Logorytmika w teorii i praktyce”, „Muzyka, ruch, taniec –formą terapii”„Logopiosenka – zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci”, „Dziecięce zabawy z muzyką w metodzie Batii Strauss”, „Impresje muzyczno – plastyczne w pracy z dziećmi”, „Warsztaty choroterapeutyczne  – terapia tańcem”, „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi”.  Jestem nauczycielem dyplomowanym z 27- letnim stażem w zawodzie pedagoga specjalnego. W Opolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 prowadzę zajęcia indywidualnej terapii muzycznej – muzykoterapii połączonej z nauką gry na keyboardzie.