Anna Płaczek

Muzykoterapeuta

O terapeucie

Grupowe zajęcia muzykoterapii, połączone z nauką rytmiki, śpiewu dla dzieci młodszych.