Dane Teleadresowe Stowarzyszenia:
Adres:
ul. 1-go Maja 9, pokój 93
45-068 Opole
Telefon kontaktowy:
+48 77 4417740; +48 500 611 595
E-mail:
stowarzyszenie.opole@gmail.com
NIP:
754-26-08-345
Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS. 0000072761
Konto bankowe:
56 1020 3668 0000 5302 0095 6011

Pod koniec 2015 r. ogromnym staraniem dziadka naszej Emilki – Urząd Miasta Opola po głosowaniu na Radzie Miasta -postanowił sprzedać nam dom z 99,9% bonifikatą. Po wpłaceniu ustalonej kwoty i podpisaniu aktu notarialnego budek stał się własnością stowarzyszenia.

Zbieramy fundusze na dalszy remont.

1 297 298 299