Siedziba

Strona główna Stowarzyszenie Siedziba

Obecnie siedziba Stowarzyszenia mieci si w Opolu, przy ul. 1-go Maja 9 pok 93. Tam znajduje si biuro stowarzyszenia i odbywaj si indywidualne zajcia dzieci ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog).

Po wieloletnich staraniach wiosn 2003 r. podpisalimy z Gmin Opole umow uytkowania budynku przy ul. Jagiellonw 53. Jednake budynek ten wymaga kapitalnego remontu, ktry rozpoczlimy wiosn 2009 r.

W zwizku z tym poszukujemy firm i osb prywatnych, ktre zechciayby nam pomc w realizacji naszego marzenia - stworzenia ttnicego yciem orodka, w ktrym wspieranie rozwoju i rehabilitacja dzieci z zespoem Downa prowadzone byyby od urodzenia a do dojrzaoci (rehabilitacja ruchowa, konsultacje specjalistw, indywidualna terapia pedagogiczna, logopedyczna, wsparcie i pomoc dla rodzicw, wietlica terapeutyczna dla dzieci z upoledzeniem umysowym, rne formy zaj poza szkolnych).

Wiadomo, e najtrudniej jest zacz - ale udao si!

W pracowni pana mgr in. Mirosawa Paleja: TECHNO- ARCH w Opolu, powsta cakowicie za darmo projekt przebudowy naszego budynku. W grudniu 2007 r. otrzymalimy pozwolenie na budow.

W pierwszej kolejnoci zostanie wymieniony dach. W zalenoci, ile wyniesie koszt tych prac, bdziemy kontynuowa remont, by jak najszybciej mc si przenie do nowego domu, by tam si spotyka na rnych zajciach, zabawach...

Nasz inicjatyw wspieraj kolejne osoby i firmy, jeli chcielibycie Pastwo do nich doczy - serdecznie prosimy. Bdziemy wdziczni za kad pomoc!

Zapraszamy do galerii zdj - siedziba.

Odwiedź nasz profil na

pop Styczeń 2007 nast
Po W S C P S N
Twoja przegladarka musi obslugiwac JavaScript by zobaczyć ten kalendarz.

Jesli chcesz otrzymywac aktualne informacje, wpisz ponizej swoj adres e-mail.