Korzy禼i podatkowe dla darczy馽體

Strona g艂贸wna Sponsorzy i Wolontariusze Jak nas wesprze Korzy禼i podatkowe

Osoby prawne

Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od os骲 prawnych (art. 18) osoby prawne mog odliczy od podstawy opodatkowania darowiznyprzekazane na cele okre秎one w ustawie o dzia砤lno禼i po縴tku publicznego i wolontariacie - organizacjom prowadz眂ym dzia砤lno舵 po縴tkupublicznego - 潮cznie do wysoko禼i nie przekraczaj眂ej 10% dochodu. Poniewa jednym z cel體, na kt髍y mog by przekazywane darowizny s眃zia砤nia na rzecz os骲 niepe硁osprawnych a stowarzyszenie nasze posiada status organizacji po縴tku publicznego - przekazane nam darowiznymog zosta odliczone od Pa駍twa dochodu.

Osoby fizyczne

Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od os骲 fizycznych (art. 26) osoby fizyczne mog odliczy od podstawyopodatkowania darowizny przekazane na cele okre秎one w ustawie o dzia砤lno禼i po縴tku publicznego i wolontariacie - organizacjom prowadz眂ymdzia砤lno舵 po縴tku publicznego - w kwocie nie przekraczaj眂ej 350 z. Poniewa jednym z cel體, na kt髍y mog by przekazywane darowizny s眃zia砤nia na rzecz os骲 niepe硁osprawnych a stowarzyszenie nasze posiada status organizacji po縴tku publicznego - przekazane nam darowizny mog眤osta odliczone od Pa駍twa dochodu.

Nasze konto:

PKO BP I O/Opole Nr 56 1020 3668 0000 5302 0095 6011

B阣ziemy wdzi阠zni za ka縟 pomoc.