Spotkanie kol阣owe dla m硂dzie縴 2013

Strona g艂贸wna Galeria Zabawy Spotkanie kol阣owe dla m硂dzie縴 2013

17 grudnia w Stowarzyszeniu TRISO odby硂 si 秝i眛eczne spotkanie dla m硂dzie縴 i wolontariuszy. Towarzyszy砤 nam i禼ie 秝i眛eczna atmosfera i dobra zabawa. Wiele rado禼i przynios硑 konkurs i kalambury – tematycznie nawi眤uj眂e do prze縴wanego aktualnie okresu. G丑wn atrakcj wieczoru by硂 kol阣owe karaoke, kt髍e sprawi硂, 縠 ju tydzie przed Wigili poczuli秏y magi i眛 Bo縠go Narodzenia. Zapraszamy do obejrzenia zdj赕 z tego wyj眛kowego wydarzenia.

Dodaj zdj阠ie