Grupa wsparcia

Strona g艂贸wna Dzia砤lno舵 Grupa wsparcia

Droga Mamo!

Moja c髍eczka Julia ko馽zy w砤秐ie 6 lat i r體nie ma Zesp蟪 Downa, wi阠 wiem co teraz prze縴wasz.

Na pocz眛ku bardzo trudno jest zaakceptowa to co si sta硂. Przecie nie tego oczekiwa砤! Pozw髄 sobie na 硓y i rozpacz. Musisz wyp砤ka ca硑 sw骿 smutek i t阺knot za tym dzieckiem, kt髍e mia硂 si urodzi. Ale uwierz mi, z czasem b阣zie coraz lepiej. Rozpacz przemija, a ze smutkiem nauczysz si sobie radzi.

No i przecie jest Tw骿 maluch, kt髍y czeka na Ciebie by da Ci mn髎two rado禼i, cho teraz pewnie trudno Ci w to uwierzy. Nie uk砤daj sobie "czarnej listy" rzeczy, kt髍ych Twoje dziecko na pewno nie b阣zie mog硂 zrobi w przysz硂禼i. Tak jak jego zdrowi r體ie秐icy, Tw骿 niemowlak jest wielk niewiadom. Na pewno nie raz Ci w przysz硂禼i zaskoczy.

Z pewno禼i nie zostanie naukowcem ale dzi阫i mi硂禼i jak mu dasz b阣zie szcz甓liwy. Moja Julka jest weso硑m przedszkolakiem i ci眊le nas zaskakuje nowymi umiej阾no禼iami. Czasem jest mi wstyd, 縠 jej nie doceniam. Chocia czasem pojawia si jeszcze smutek i 縜l, to bycie z Julk jest wielk rado禼i dla nas wszystkich. Ju nie uk砤dam swojej "czarnej listy" a wi阫szo舵 rzeczy, kt髍e na niej umie禼i砤m w dniu urodzin Julki ona sama sukcesywnie wykre秎a.

Przecie kochamy nasze dzieci za to, 縠 s a nie za to jakie s. Choroby i nieszcz甓cia mog przydarzy si r體nie dzieciom z prawid硂w ilo禼i chromosom體 a przecie nie przestaniemy ich wtedy kocha.

Nie zamierzam powiedzie, 縠 wychowywanie dziecka z Zespo砮m Downa jest 砤twe. Ale jak patrz na moj starsz, zdrow c髍k, jej r體ie秐ik體 i dzieci moich przyjaci蟪, to my秎, 縠 wychowywanie dzieci w og髄e nie jest 砤twe.

Tw骿 maluszek na pewno nauczy si wszystkiego tego co inne dzieci. By mo縠 b阣zie to trwa硂 d硊縠j i b阣zie wymaga硂 wi阠ej pracy, ale co za rado舵 z sukcesu. Ja dok砤dnie pami阾am dzie, w kt髍ym Julka po raz pierwszy sama usiad砤, kiedy powiedzia砤 "mama"!

To prawda, 縠 nie chcia砤, tak jak i ja 6 lat temu, by 秝iat dzieci z Zespo砮m Downa sta si Twoim 秝iatem. Ale tak si sta硂 i to jest jedyna rzecz kt髍ej na pewno nie zmienimy. O reszt mo縠my spr骲owa razem powalczy.

Mnie i innym mamom bardzo pomagaj wsp髄ne spotkania i rozmowy w naszej ma砮j "grupie wsparcia" a w砤禼iwiej by硂by napisa grupie przyjaci蟪. Je秎i czujesz si na si砤ch, zadzwo do nas i przyjd na spotkanie. Je秎i nie, daj sobie czas i przyjd, gdy b阣ziesz gotowa. B阣ziemy czeka硑.

p. Jadwiga Wi秐iewska tel. +48 502 177286

Odwied藕 nasz profil na

pop Stycze艅 2007 nast
Po W S C P S N
Twoja przegladarka musi obslugiwac JavaScript by zobaczy膰 ten kalendarz.

Jesli chcesz otrzymywac aktualne informacje, wpisz ponizej swoj adres e-mail.